Teoride uluslararası müzakere ve pratikte AB

Teoride uluslararası müzakere ve pratikte AB

‘Müzakere’ kavramının kökleri insanlığın en ilkel dönemlerinde olsa da, bilimsel araştırmalarda bir odak noktası olarak gelişimi son yirmi yılda hızlandı. Konuya birçok açıdan yaklaşılıyor. Bireysel ilişkilerin psikolojik çerçevesinden, iş yaşamına ve siyaset...
Söylem Olarak Milliyetçilik

Söylem Olarak Milliyetçilik

“Bu çalışmada, milliyetçiliğin ancak amaçlarından itibaren incelenmesi ve açıklanması gereken bir söylemsel oluşum olarak değerlendirilmesi gerektiği öne sürülmektedir. Nitekim ulusal amaçlar, tahakküm ve denetim nesnelerinin inşa edildiği süreçlere işaret eder. Bu...
Türkiye’de Toplumbilimin Öncülerinden; Hilmi Ziya Ülken

Türkiye’de Toplumbilimin Öncülerinden; Hilmi Ziya Ülken

“Hilmi Ziya Ülken’e göre batılaşmanın aydınlarca benimsenmesiyle batıcılık hareketi topluma girmeye başlamıştır. Ülken bu dönemi, Tanzimat ruhunun devletten halka geçişi, yukarıdan aşağıya inişi olarak nitelendirir. Bu yeni aşamada sınırlı bir çevrede kalan batıcılık...
Uluslar arası Hukukta Terörizm

Uluslar arası Hukukta Terörizm

Bu çalışmada terörizm olgusunun özellikle 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından değişen doğası ve ortaya çıkardığı yeni tehdit algılamaları üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede uluslararası hukuk alanında terörizmin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar...
Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal Katılım ve Demokrasi

Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal Katılım ve Demokrasi

“İletişim teknolojilerindeki gelişmeler dünyadaki kültürlerin ve kimliklerin karşılaşma olasılığını her geçen gün daha da artırmaktadır. Geçmişte herhangi bir yerde meydana gelen bir olayın dünyanın geri kalan bölgelerinde duyulması genellikle haftalar hatta aylar...
Çağdaş Siyasal Rejimlerde Etkin Yürütme Olgusu

Çağdaş Siyasal Rejimlerde Etkin Yürütme Olgusu

“Çağdaş temsili demokrasilerde en yaygın iki hükümet modeli başkanlık sistemi ve parlamenter sistemdir. Parlamenter sistem yasama ve yürütme organlarının karşılıklı işbirliğine ve yumuşak kuvvetler ayrılığına dayanırken, başkanlık sistemi sert kuvvetler ayrılığına...
Toplam 29 sayfa, 9. sayfa gösteriliyor.« İlk...7891011...20...Son »