Welcome to My Blog

Here is a basic blog layout with a right sidebar
İnternet ve Demokrasi İlişkisi…

İnternet ve Demokrasi İlişkisi…

“İnternete ve bilgisayar teknolojilerine erişim sorunu, enformasyonun bolluğu ve ticarileşmesi, internet üzerinde tekellerin kurulması, internetin “fragmanlaşmış” içeriği, devlet ve özel sermaye tarafından tüketiciye dönüşen vatandaşın denetlenmesi için yoğunluklu...

daha fazla bilgi edinin