Welcome to My Blog

Here is a basic blog layout with a right sidebar
Mardin’de Kültürlerarası İletişim…

Mardin’de Kültürlerarası İletişim…

“Bu makalede kültürel kimlik, çokkültürlü bir kent olarak Mardin’de kültürlerarasılık üzerine yapılan etnografik bir araştırmanın verileriyle incelenmektedir. Kültürlerarası iletişim, kendilerini farklı kültürel gruplar/etnisiteler algılayan topluluklar ya da bu...

daha fazla bilgi edinin
Kamusal Alan ve Kitle Siyasetinde Dönüşüm

Kamusal Alan ve Kitle Siyasetinde Dönüşüm

“19. yüzyılda gündeme gelen modernleşme süreci Osmanlı İmparatorluğu’nda devletin gündelik hayata müdahalesinde bir artışa neden oldu. Kamusal alanın dönüşümü, sivil toplumun genişlemesi, kitle siyaseti ve toplumsal seferberlik siyasetin “yeni” biçimleri ile ilgili...

daha fazla bilgi edinin
Derinleşen AB ve Türkiye

Derinleşen AB ve Türkiye

Hangi AB?Bu her zaman bir soru değil, bazen bir yanıt da olabilir. Geçtiğimiz yirmi yıl içinde, Dünya’nın dört bir yanında katıldığım konferans, toplantı, mülakat ve televizyon programlarında bu soruya da dikkat çekmek gerekti. “Türkiye AB’ye üye olur mu?“ “Olmalı...

daha fazla bilgi edinin