Welcome to My Blog

Here is a basic blog layout with a right sidebar
Bir Gazete Nasıl Yenilenir

Bir Gazete Nasıl Yenilenir

Yazılı basın, sadece Türkiye’de değil bütün dünyada kriz geçiriyor. Reklam gelirlerinin azalması, İnternet’in yarattığı rekabet, okur sayısındaki azalma, habercilik maliyetlerinin artması gibi çeşitli nedenlerle günlük gazetelerin neredeyse tümü tiraj kaybediyor ya da...

daha fazla bilgi edinin
Siyasetin iktidarlaştırılması

Siyasetin iktidarlaştırılması

Siyaset olgusunu doğrudan ve mutlak bir şekilde iktidar olgusuna râm ettiğinizde, beklenmedik tarzda nefsânî olanın hükmü altına her iki olguyu da vermiş olursunuz. Bunun anlamı içiçe geçmiş sorunlar ile boğuşmaya başlamak demektir.Siyaset olgusu, mahiyetinden...

daha fazla bilgi edinin
Demokratik Uygarlıklar Seviyesi

Demokratik Uygarlıklar Seviyesi

Dinler tarihi efsanelerinden günümüze bir uyarlama: Yirmi yedi Avrupa Birliği ülkesi Türkiye’yi taşlamaya hazırlanıyorlarmış. AB Komisyonu tam işareti verecekken, Türkiye “Bir dakika” demiş; “Günahsız olanınız atsın ilk taşı”.Bu da henüz bir yakın gelecek efsanesi....

daha fazla bilgi edinin
İfade Hürriyetinin Ekonomi Politiği

İfade Hürriyetinin Ekonomi Politiği

Türkiye’de ifade özgürlüğünün önündeki problemler, sadece insan hakları, evrensel hukuk ve demokrasi kavramlarının entelektüeller, akademisyenler ve bürokratlar tarafından gereği gibi anlaşılamamasından ve dolayısıyla onlara ‘bize özgü’ bir içerik kazandırılarak...

daha fazla bilgi edinin