Welcome to My Blog

Here is a basic blog layout with a right sidebar
Görselin İletişimi: İdeoloji…

Görselin İletişimi: İdeoloji…

Prof. Dr. Veysel Batmaz İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi "Kapsayıcı ve genel bir “görsel iletişim” tasarımı taslağının ana hatları biliş (zihin), işitsellik ve görsellik, ideoloji ve gerçekliğin birbirleriyle olan karşıtlığını ve...

daha fazla bilgi edinin
Kamu Tercihi Teorisi ve Seçim Ekonomisi

Kamu Tercihi Teorisi ve Seçim Ekonomisi

Nurdan KUŞAT - Nilgün DOLMACI “Gelişmekte olan ülkelerin pek çok karakteristik ortak özelliği, bu ülkeleri aynı kısır döngünün içinde kalmaya zorlar. Belirtilen ülkeleri bu kısır döngüye iten sebeplerin başında ise, siyasi istikrarsızlık ve sık sık tekrarlanan genel...

daha fazla bilgi edinin