Welcome to My Blog

Here is a basic blog layout with a right sidebar
İslam Siyaset Düşüncesini Yeniden Okumak

İslam Siyaset Düşüncesini Yeniden Okumak

Yrd. Doç. Dr. Hızır Murat Köse İslam siyaset düşüncesinin günümüzde anlaşılabilmesi her şeyden önce siyasî tecrübe ve literatür ile sahih ve sağlıklı bir irtibatın kurulmasını gerekli kılmaktadır. Tarihî ve disipliner yanılsama içindeki oryantalist çalışmalar bu...

daha fazla bilgi edinin
“Toplam Entropi Yönetimi”

“Toplam Entropi Yönetimi”

Prof. Dr. İsmail Efil - Dr. Göksel Alpan “Çalışmanın amacı; evrendeki düzensizliğin, belirsizliğin, bilgi eksikliğinin ve kullanılamaz hale gelmiş enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilecek “entropi” kavramını metafor olarak kullanarak, tüm entropi kaynaklarını daha...

daha fazla bilgi edinin