Yeni Medya Çağı…

Yeni Medya Çağı…

İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü hız, enformasyon kaynaklarını çeşitlendirdi, bilginin/haberin yayılmasını kolaylaştırdı, çok farklı kaynaklara ulaşabilme imkanını sağladı. Kitlelere bilgi/haber akışını sağlayan iletişim araçları ya da genel adıyla medya,...
Yeni Medya Çağı…

“Gazeteler ölecek mi?”

Bu soruyu hem medya yöneticileri hem de iletişim akademisyenleri/uzmanları bugünlerde çok sık konuşuyor, tartışıyor. Dijitalleşmenin alıp başını gittiği, internetin hayatımızın her alanına girdiği, haberlerin anlık olarak yayınlandığı bir dünyada, gazeteler ayakta...
Yeni Medya Çağı…

Medya ve Demokrasi: Sansüre hayır, denetime evet!

Medyanın denetimi hep tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu konuda oluşan iki farklı görüş vardır: Biri, medyanın hiçbir şart ve koşul altında denetlenemeyeceğini, denetlemenin özgürlüğü kısıtlayacağını savunur. Dolayısıyla, denetimsiz, başıboş, kuralsız bir medya...

“Büyük” olmak yetmez; Türkiye “Güçlü” de olmak zorundadır

Türkiye’nin dış politikasının ana parametresini “çok boyutluluk” oluşturuyor. Bu yeni konsept, Türkiye’nin öncelikle bölgesindeki tüm aktörlerle yakın ilişki kurmasını, tüm sorunlarla da yüzleşmesini öngörüyor. Çok boyutlu bir dış politika perspektifi;...