– Küresel süreçte Türk siyasetindeki gelişmeler
 – Türkiye’deki siyasal kültür ortamı ve iletişimin etkileri
 – Türk siyasetinde siyasal katılma olgusu; Katılımcı demokrasi ve halk egemenliğinin önemi
 – Oy verme davranışı; Sosyolojik, psikolojik ve rasyonel tercih yaklaşımları ile ekonomi politiğin etkileri

 – Türk siyasal parti sistemi; Örgütlenme modelleri, partilerimizin yaşadığı sorunlar ve parti sistemimizdeki damar tıkanıklıkları

 – Siyasetin finansmanı, parti harcamalarının denetimi ve hazine yardımları

– Türkiye’de seçimler ve seçim sisteminin sorunları

– Siyasal seçim kampanyaları; İletişim tarzları, seçmen tipleri, kitle iletişim araçlarının kullanımı

– Siyasal pazarlama ve kampanya stratejileri

– Seçmen tercihinin oluşumu; Karar verme süreçleri

– Seçmeni ikna stratejileri; İkna edici iletişimin özellikleri ve mesaj stratejileri

– Türk seçmeninin profili, tutum ve eğilimleri

– Kamuoyu araştırmaları

– Siyasal iletişim uygulamaları; Siyasette kitle iletişim araçlarının etkin kullanımı

– Siyasi partilerin kadrolarının eğitimi, adaylara yönelik imaj ve iletişim çalışmaları

– Yerel yönetimlere yönelik seçim çalışmaları, iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve küresel vizyona sahip projelerin oluşturulması

STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ

Siyasal İletişim Enstitüsü, Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile bilimsel katkı konusunda işbirliği yapacak, TASAM’ın bilim kurulu ve danışma heyetinden yararlanacaktır. Ayrıca TASAM’ın bünyesinde üretilen stratejik değerlendirmeler ve bilimsel üretim de paylaşılacaktır. 

Siyasal İletişim Enstitüsü, pazarlama iletişimi alanında sektörünün önde gelen kurumlarından Asya Grup ile de stratejik ortaklık kuracak, siyasal iletişim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi konusunda işbirliği yapacaktır.

 Konunun uzmanı diğer kurum ve kuruluşlarla, bilim adamlarıyla da proje bazında işbirlikleri yapılacak, Siyasal İletişim Enstitüsü’nün düşünce ve bilimsel değer üretme kapasitesinin sürekli artırılması amaçlanacaktır.