Avrupa Birliği Konseyi’nin İşleyişi ve Türkiye’ye Yansımaları

Avrupa Birliği Konseyi’nin İşleyişi ve Türkiye’ye Yansımaları

“Genellikle Türkiye’nin de üyesi olduğu Strazburg’daki Avrupa Konseyi ile karıştırılanAvrupa Birliği (AB) Konseyi, AB’nin temel karar alma kurumudur. Yasama (bu sorumluğu Avrupa Parlamentosu ile paylaşır), üye devletlerin genel ekonomi politikalarının koordinasyonu,...
Berlin Duvarı: 20 Yıl Oldu Bile…

Berlin Duvarı: 20 Yıl Oldu Bile…

Brüksel- “Bu duvar halkımızı kapitalizmin oyunlarına karşı korumak için var. Ajanların, kaçak malların, yabancı paranın girmesini engelliyoruz. Komünizmin kesin zaferine kadar da gerektiği sürece bu duvar var olacak. Ekonomimiz dünyada ilk ona girdi, toplumumuz mutlu,...
Hükmetme duygu ve tutkusu

Hükmetme duygu ve tutkusu

Hükmetme duygu ve tutkusu insanın doğasından kaynaklanıyor olsa da, etki ve sonuçları sadece onunla sınırlı kalmıyor. Yani hükmetme duygu ve tutkusuna sahip olan, istisnai haller bir tarafa, genel olarak bir değişim ya da dönüşüm yaşamaya başlıyor. Bu değişim veya...
Avrupa Parlamentosu ve Parlamentodaki Siyasal Gruplar

Avrupa Parlamentosu ve Parlamentodaki Siyasal Gruplar

1951 yılında Ortak Meclis adı altında çalışmalarına başlayan Avrupa Parlamentosu’nun yetkileri, zaman içinde Avrupa bütünleşmesinin gelişimiyle paralel olarak artmıştır. Başlangıçta, sınırlı ölçüde denetim fakat esas olarak bir danışma ve tartışma platformu...
Siyasal İletişim, “Sanal Serbest Kürsüler” ve İletişim Etiği

Siyasal İletişim, “Sanal Serbest Kürsüler” ve İletişim Etiği

“Politika, yurttaş ve medyanın bütünleştiği alan olan siyasal iletişim, iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile kullanım açısından kolaylaşırken, aslında içerik açısından daha da karmaşık bir hal aldı. Elektronik medya kapsamında tanımlanmakta olan internet üzerinden...