Mardin’de Kültürlerarası İletişim…

Mardin’de Kültürlerarası İletişim…

“Bu makalede kültürel kimlik, çokkültürlü bir kent olarak Mardin’de kültürlerarasılık üzerine yapılan etnografik bir araştırmanın verileriyle incelenmektedir. Kültürlerarası iletişim, kendilerini farklı kültürel gruplar/etnisiteler algılayan topluluklar ya da bu...
Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler…

Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler…

“Devletin klasik erkleriyle (yasama, yürütme, yargı) yapmakta olduğu görevlerin bir kısmını günümüzde sürdürmesinin güçleşmesi, bürokratik yapının ağır şekilde işlemesi, gerek kamu yönetiminin gerekse kamu maliyesinin önemli kavramları haline gelen hesap verme...
Kamusal Alan ve Kitle Siyasetinde Dönüşüm

Kamusal Alan ve Kitle Siyasetinde Dönüşüm

“19. yüzyılda gündeme gelen modernleşme süreci Osmanlı İmparatorluğu’nda devletin gündelik hayata müdahalesinde bir artışa neden oldu. Kamusal alanın dönüşümü, sivil toplumun genişlemesi, kitle siyaseti ve toplumsal seferberlik siyasetin “yeni” biçimleri ile ilgili...
Türk Modernleşmesinde Kadının Kamusal Varlığı…

Türk Modernleşmesinde Kadının Kamusal Varlığı…

“Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadının “siyasal” ve “kamusal” bir özne olarak toplumsal alanda varlık bulma biçimi, Kemalist modernleşmenin siyaset yapma tarzının “semptomatik” sınırlılıklarını da ortaya koymaktadır. Kadının kamusal alanda varolma durumu, sözünün...
Derinleşen AB ve Türkiye

Derinleşen AB ve Türkiye

Hangi AB?Bu her zaman bir soru değil, bazen bir yanıt da olabilir. Geçtiğimiz yirmi yıl içinde, Dünya’nın dört bir yanında katıldığım konferans, toplantı, mülakat ve televizyon programlarında bu soruya da dikkat çekmek gerekti. “Türkiye AB’ye üye olur mu?“ “Olmalı...