Medya Yetkinliğinin Kuramsal Temelleri

Medya Yetkinliğinin Kuramsal Temelleri

“İletişim bilimcilerin, pedagogların ve eğitim planlamacılarının sık sık kullandıkları “medya yetkinliği” (medya okur-yazarlığı) kavramı, ilk bakışta soyut, çok anlamlı ve anlaşılması güç bir kavram olarak görülmektedir. “Medya yetkinliği”...

Siyasal Seçimlerde Susma Stratejileri

Prof. Dr. Füsun AlverDemokratik sistemin meşruiyet temellerini oluşturan siyasal seçimler, siyasal iletişimin dolaysız biçimini ortaya koymakta ve karar verme aşamasında olan yurttaşlara göreli olarak en fazla enformasyonun iletilmesini amaçlamaktadır. Siyasal...