Futbol ve Televizyon

Futbol ve Televizyon

“Niteliksel tarihsel tasarım olarak hazırlanan bu makale 50’li yıllarda tohumlarıatılan, 90’lı yıllarla birlikte futbolun endüstrileşmesine ve futbol ile televizyonizlemenin yaygınlaşmasına yol açan televizyon ile futbol arasındaki ilişkiyi ve builişkinin doğasını...
Türkiye’nin Kullanamadığı Stratejik Güç; Lobicilik…

Türkiye’nin Kullanamadığı Stratejik Güç; Lobicilik…

“Lobiciliği, karar verme süreçlerini etkileme ve yönlendirme stratejisi olarak yorumlayabiliriz. Bu strateji ile istenen, çoğunlukla siyasi bir konuda değişim sağlamak ya da olası değişim kararları alınmasını engellemektir. Bir başka deyişle siyasal ve sosyal çıkarlar...
Cemil Meriç; Mutlak ve Mükemmeli Arayan Tarihi Bir Özne

Cemil Meriç; Mutlak ve Mükemmeli Arayan Tarihi Bir Özne

Cemil Meriç: Titreyip özüne dönmüş eski bir Marksist; derin inanç sahibi modern bir mistik; Doğu ile Batı’yı veya ‘muhteşem mazi’ ile ‘muhteşem istikbal’i birbirlerine bağlamanın yılmaz misyoneri; müzik zevki, anlayışı, dil ve din konusundaki görüş ve tavırlarıyla...
Medya ve Siyaset Kültürü

Medya ve Siyaset Kültürü

İletişim Araştırmaları Derneği Başkanı Sayın Dr. Hıfzı Topuz, 2-4 Temmuz 2009 tarihinde Zonguldak’ta gerçekleştirilen “Medya ve Kültür Sempozyumu”nda yaptığı konuşmada, medyanın siyaset kültürü ile olan ilişkisini özgün bir bakış açısıyla ortaya koydu. Sayın Topuz’un...
İletişim Araştırmalarında İdeoloji ve Küreselleşme

İletişim Araştırmalarında İdeoloji ve Küreselleşme

“Bu makalemizde Batı’nın yaklaşık 80 yıldır dünyaya yaydığı iletişim araştırmalarındaki temel yaklaşımların ortaya koyduğu ideolojiyi, daha doğrusu, benimsenen dünya görüşünü doğallaştıran, normalleştiren; taraftarı olunmayan dünya görüşünü ise çürüten ideolojik...