Siyasal Halkla İlişkiler Sürecinde Hesabı Verilebilirlik

Siyasal Halkla İlişkiler Sürecinde Hesabı Verilebilirlik

Dr. Zübeyde Süllü “Bilindiği gibi siyasal iletişim süreci, siyasal reklâmcılık başta olmak üzere, siyasal propaganda, siyasal halkla ilişkiler ve siyasal pazarlama yöntemlerine dayanmaktadır. İlk kez ABD’ de uygulamalarına rastladığımız siyasal iletişim...