Kıbrıs’ta kurulması düşünülen federal sistemde toplum meclisleri

Kıbrıs’ta kurulması düşünülen federal sistemde toplum meclisleri

Bu araştırmada, Kıbrıs’ta kurulması düşünülen ‘federe devletlerdeki’ yasama organının temel özellikleri ele alınmıştır. Bundan hareketle araştırmada, Toplum Meclislerinin görevlerinin ve yetkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kıbrıs’taki her iki toplumun, ayrı ayrı...
Sağlık Konulu Yayınlar Mercek Altında…

Sağlık Konulu Yayınlar Mercek Altında…

Medyada sağlık konulu yayınlar her geçen gün artıyor. Son zamanlarda dikkati çeken bu artışa paralel olarak eleştiri sesleri de her geçen gün daha fazla yükseliyor. İşte bu durum, bilimsel bir araştırmaya konu oldu. Yürütücüsü olduğum bu araştırma hakkında biraz bilgi...
Teoride uluslararası müzakere ve pratikte AB

Teoride uluslararası müzakere ve pratikte AB

‘Müzakere’ kavramının kökleri insanlığın en ilkel dönemlerinde olsa da, bilimsel araştırmalarda bir odak noktası olarak gelişimi son yirmi yılda hızlandı. Konuya birçok açıdan yaklaşılıyor. Bireysel ilişkilerin psikolojik çerçevesinden, iş yaşamına ve siyaset...
Söylem Olarak Milliyetçilik

Söylem Olarak Milliyetçilik

“Bu çalışmada, milliyetçiliğin ancak amaçlarından itibaren incelenmesi ve açıklanması gereken bir söylemsel oluşum olarak değerlendirilmesi gerektiği öne sürülmektedir. Nitekim ulusal amaçlar, tahakküm ve denetim nesnelerinin inşa edildiği süreçlere işaret eder. Bu...