Görselin İletişimi: İdeoloji…

Görselin İletişimi: İdeoloji…

Prof. Dr. Veysel Batmaz İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi “Kapsayıcı ve genel bir “görsel iletişim” tasarımı taslağının ana hatları biliş (zihin), işitsellik ve görsellik, ideoloji ve gerçekliğin birbirleriyle olan karşıtlığını ve...
Dünyayı bilgiyi üretenler yönetiyor

Dünyayı bilgiyi üretenler yönetiyor

Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi  Değişim ve dönüşümün hızı, yaygınlığı ve akışkanlığı dünyanın neresine baksanız, hangi kurumunuinceleseniz apaçık görülüyor. 20. yüzyılın anlayışı, yöntemi, iş yapış tarzı, 21....
Kamuoyu araştırmalarının güvenilirlik ve geçerlilik sorunları

Kamuoyu araştırmalarının güvenilirlik ve geçerlilik sorunları

Prof. Dr. Metin IŞIK Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Basın faaliyet gösterdiği toplumun aynasıdır. Benzer biçimde kamuoyu araştırmaları da toplumun görüş, kanaat, tutum ya da davranışlarını (eğilimlerini) yansıtmaktadır. Ancak bunun için araştırmanın başından...
Farabi’nin gözünden Siyaset ve Ahlak ilişkisi…

Farabi’nin gözünden Siyaset ve Ahlak ilişkisi…

Doç. Dr. Atilla ARKAN “İslam Felsefe geleneğinin en parlak temsilcilerinden biri olan Fârâbî ilmi ve felsefi disiplinlerin hepsine dair çalışmalarda bulunmuş ve bunları bir potada eritmeye gayret etmiştir. Hem felsefe ile din arasında hem de felsefenin alt...