17 özgün makale ile Siyaset ve İletişim…

17 özgün makale ile Siyaset ve İletişim…

Siyaset ve iletişim alanlarını değişik boyutlarıyla ele alan “Siyasetin İletişimi” isimli kitap, TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü yayınları arasında yayınlandı. Kitap, siyasal iletişim alanında uzman akademisyenlerin yazdığı 17 adet özgün makaleyi içeriyor....
Türkiye’de Yeni Bir İletişim Eğilimi: Spin Doctor

Türkiye’de Yeni Bir İletişim Eğilimi: Spin Doctor

“Bu çalışmada Türkiye’de iletişim alanında yeni bir eğilim olan “spin doctor” terimine Türkçe terim karşılığı önerilmeye çalışılacaktır. Terim; “spin doctor nedir? spin doctor kimdir? spin doctor ne yapar?” soru başlıkları altında irdelenecektir....
Egemenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Geleceği

Egemenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Geleceği

“Devletler, uzunca süre egemen birimler olarak hukukun yegâne yaratıcısı ve uygulayıcısı olmuşlardır. Egemenlik, bu süreçte devletin hükmetme yetkisini meşrulaştıran başlıca araç olmuştur. Oysa özellikle son dönemde yaşanan pek çok gelişme, egemenlik açısından...
Marka Kimliği…

Marka Kimliği…

Kimlik (identitiy), 1990’larla birlikte pazarlama iletişimi literatüründe ağırlıklı bir kavramsallaştırma olarak karşımıza çıktı. Kuşkusuz kimlik terimi, görsellikle ilgili olarak markaların grafik uygulamalarında (hatta kurumsal kimlik olarak) kullanılıyordu. Bu,...
Osmanlı Modernleşmesinde Cemaat-Toplum Yapılaşması

Osmanlı Modernleşmesinde Cemaat-Toplum Yapılaşması

“Türk Modernleşmesini Mardin’in tanımında olduğu gibi “tam bir ulus-devlete geçiş süreci” olarak kavramsallaştırırsak, Osmanlı reformcularının ana hedefinin uluslaşma sürecinin kurumsal koşullarını yaratmak olduğu söylenebilir. Reformlarla şekillendirilmeye çalışılan...