Uluslar arası Hukukta Terörizm

Uluslar arası Hukukta Terörizm

Bu çalışmada terörizm olgusunun özellikle 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından değişen doğası ve ortaya çıkardığı yeni tehdit algılamaları üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede uluslararası hukuk alanında terörizmin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar...
Avrupa’nın Belçika laboratuvarı

Avrupa’nın Belçika laboratuvarı

‘Size haftalarca Belçika siyasal ve ekonomik tarihini anlatacağım. Bunu bir Avrupa tarihi laboratuvar çalışması olarak görün’. Yirmibeş küsur yıl önce Brüksel Üniversitesi’nde derse böyle giriş yapmıştı Prof. Andrè Miroir. Biz de “koskoca Avrupa’yı ve uluslararası...

“Büyük” olmak yetmez; Türkiye “Güçlü” de olmak zorundadır

Türkiye’nin dış politikasının ana parametresini “çok boyutluluk” oluşturuyor. Bu yeni konsept, Türkiye’nin öncelikle bölgesindeki tüm aktörlerle yakın ilişki kurmasını, tüm sorunlarla da yüzleşmesini öngörüyor. Çok boyutlu bir dış politika perspektifi;...
Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal Katılım ve Demokrasi

Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal Katılım ve Demokrasi

“İletişim teknolojilerindeki gelişmeler dünyadaki kültürlerin ve kimliklerin karşılaşma olasılığını her geçen gün daha da artırmaktadır. Geçmişte herhangi bir yerde meydana gelen bir olayın dünyanın geri kalan bölgelerinde duyulması genellikle haftalar hatta aylar...