İnternet ve Demokrasi İlişkisi…

İnternet ve Demokrasi İlişkisi…

“İnternete ve bilgisayar teknolojilerine erişim sorunu, enformasyonun bolluğu ve ticarileşmesi, internet üzerinde tekellerin kurulması, internetin “fragmanlaşmış” içeriği, devlet ve özel sermaye tarafından tüketiciye dönüşen vatandaşın denetlenmesi için yoğunluklu...
Türk Dış Politikasının İşleyişi Üzerine Değerlendirme

Türk Dış Politikasının İşleyişi Üzerine Değerlendirme

Dış politika, devlet adına hareket eden karar vericilerin, belli bir beklentiyi, hedefi hayata geçirmek üzere planladıkları ve diğer ülke veya ülkelerin fikirlerini ve davranışlarını, kendi hedefleri doğrultusunda değiştirmeyi amaçlayan, dış dünyaya yönelik bir...
Türkiye’de Hükümet – Asker İlişkisi

Türkiye’de Hükümet – Asker İlişkisi

Bu makalede Albay Talat Aydemir’in gerçekleştirdiği iki darbe girişimi ve ikinci darbe girişiminden sonraki yargılanma süreci incelenmektedir. Çalışmada 22 Şubat 1962 tarihindeki birinci darbe girişimi, 21 Mayıs 1963 tarihindeki ikinci darbe girişimi ayrı bölümler...
Güçlendirici Lider Davranışı

Güçlendirici Lider Davranışı

“Bu arastırma güçlendirici lider davranışının psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisini incelemektedir. Araştırma esnasında öncelikle güçlendirici lider davranışı ve psikolojik güçlendirme kavramları tanımlanmıştır. Daha sonra oluşturulan arastırma metodolojisi...