“Ülke Markası” İnşasında Kamu Diplomasisinin Stratejik Rolü

Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Soğuk savaşın sona ermesi, duvarların yıkılması, küreselleşme sürecinin başlaması dünyada yeni bir paradigmanın kurulmasına yol açtı. Soğuk savaş dönemine ait ne varsa neredeyse hepsi...

Propaganda Seçmen Davranışlarını Ne Kadar Etkiliyor?

                Prof. Dr. Osman ÖZSOY Propaganda; bir fikrin her çeşit araçtan yararlanılarak hedef kitleye ulaştırılmasıdır. Propagandanın tarihi insanoğlunun tarihi kadar eskidir ve konuşmanın gelişimiyle birlikte başladığı...
Liberalizmin Soy Kütüğü

Liberalizmin Soy Kütüğü

  Yıldız Teknik Ünv. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi | Prof. Dr. Bedri GENCER İktidar ilişkilerini kurumsallaştıran bir hayat tarzı olarak kapitalizmin dirençliliği, rakipsizliği, onun dayandığı liberal öncüllerin de evrensel geçerliliği yanılsamasını...
Avrupa’nın gelecek senaryoları; İki çemberli Avrupa…

Avrupa’nın gelecek senaryoları; İki çemberli Avrupa…

Dr. Bahadır Kaleağası Paris Bosphorus Enstitüsü’nün yıllık İstanbul toplantısı her zamanki gibi üst düzey bir katılım ve içerik ile gerçekleşti. Fransa ve diğer AB ülkelerinden birçok siyasetçi, iş dünyası lideri, akademisyen, sivil toplum temsilcisi ve gazeteci...