Türkiye’nin stratejik vizyonu; “Kamu Diplomasisi”

Türkiye’nin stratejik vizyonu; “Kamu Diplomasisi”

Yeni uluslar arası sistemde adından en çok söz edilen kavramlardan biri olan kamu diplomasisi, ülkelerin yumuşak güçlerini etkili şekilde kullanarak cazibe merkezi haline gelmeleri esasına dayanıyor. Türkiye son yıllarda kamu diplomasisine büyük önem veriyor, ulusal...
Türkiye’de Siyasal Reklamcılık…

Türkiye’de Siyasal Reklamcılık…

Yrd. Doç. Dr. Raci Taşcıoğlu “Politik pazarlama unsurlarından biri olan ve ticari bir ürünün ve/veya hizmetin tanıtılmasında kullanılan reklam, 20. yüzyılın başlarında kitleleri tüketime yöneltmede başarılı iken, yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren politik propaganda...