Kurumsal İmaj Yönetimi

Küreselleşme süreci, örgüt ve kuruluşlarda rekabete dayalı bir “vizyonu”, değişime duyarlı bir “yönetim anlayışını” ve fark oluşturabilen bir “yönetim kültürünü” zorunlu kılmaktadır. Günümüzde “değer oluşturabilmenin” en etkili yolu güçlü bir marka ve kurum imajına...

Stratejik Halkla İlişkiler

Halkla ilişkiler özellikle son yıllarda önemli değişim ve dönüşümler geçirmekte, yönetimin etkin bir unsuru haline gelmektedir. Artık bir yönetim fonksiyonu olarak kabul edilen halkla ilişkiler, yönetimin aldığı kararlarda önemli roller de üstlenmektedir. Stratejik...

Stratejik İletişim Yönetimi

Küreselleşme sürecinde kitle iletişim araçlarının gelişmesi, kitlelere ulaştırılan mesajların hem içeriğinde, hem de şeklinde önemli değişikliklere yol açmıştır. Artık klasik iletişim faaliyetleri, mesajların doğru hedef kitleye, doğru araçlarla ulaşmasını sağlamaya...
Siyasal İletişim Danışmanlığı

Siyasal İletişim Danışmanlığı

Siyasal iletişim, genel oy hakkının kitlelere verilmesiyle başlamış, kitle iletişim teknolojisinin gelişmesiyle de günümüzdeki anlamına ulaşmıştır. Siyasal iletişim kavramı ve uygulaması, ikinci dünya savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nde doğup gelişmiş,...