Yöneticilik Eğitimi…

Yöneticilik Eğitimi…

Toplumun kaynaklarını verimli ve etkin kullanabilmek için yönetici kalitesini geliştirmeliyiz. Kaliteli yöneticiler sadece toplumsal kaynakların iyi kullanılması için değil, aynı zamanda şirketlerin rekabet güçleri için de değerlidir. Yönetici yetiştirmek ise sadece...
Tüketimin sürdürülebilirliği yeterli olabilir mi?

Tüketimin sürdürülebilirliği yeterli olabilir mi?

Son aylarda ortaya çıkan ve olumsuz etkilerini gösteren fiyat artışları ve yokluklar, dikkatleri küreselleşmenin olumsuz yönleriyle ilgili değerlendirmelere yöneltti. Başta  petrol olmak üzere enerji fiyatlarındaki yükselişe, emtia fiyatlarındaki artış ve kıtlık...
“İletişim Yönetimi”nde Son Trendler…

“İletişim Yönetimi”nde Son Trendler…

Leipzig Üniversitesi ve Stockholm School of Economics tarafından gerçekleştirilen ve 22 ülkeden yaklaşık 1100 sektör profesyonelinin katıldığı “Avrupa İletişim Araştırması 2007”nin sonuçları, iletişim sektöründeki değişim ve gelişimi tüm açıklığıyla ortaya koydu....
Medyada tekelleşme olgusu ve siyasal iktidar

Medyada tekelleşme olgusu ve siyasal iktidar

Medyada son yıllarda iyice artan tekelleşme ve yoğunlaşma olgusu ciddi şekilde tartışma konusu olmaktadır. Radyo ve televizyon yayıncıları arasında sahiplik ve sermaye entegrasyonu şeklinde gerçekleşen ilişki biçimi “yatay medya yoğunlaşması” şeklinde adlandırılırken,...