Stratejik Öngörü Dergisi’nden Makale Çağrısı

Stratejik Öngörü Dergisi’nden Makale Çağrısı

TASAM’ın yayınladığı Stratejik Öngörü Dergisi, Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri daha iyi okumak, anlamak ve yorumlamak için kendisini yeniliyor, daha güçlü ve etkili bir yayın hayatı sürdürebilmek için yeniden yapılanıyor. Stratejik Öngörü Dergisi, bu heyecanına ve...
Siyasetin Stratejik Vizyonu

Siyasetin Stratejik Vizyonu

29 Mart yerel seçimlerinin sonuçları ile ilgili pek çok değerlendirme yapıldı; siyaset bilimciler, araştırmacılar, uzmanlar sandıktan çıkan sonucu analiz etmeye çalıştılar, seçmenin hangi gerekçelerle oy verdiğini yorumlamaya gayret ettiler. Bunlar seçim sonrasının...
Kapitalist Üretim Sürecinde Irkçılık, Futbol ve Medya

Kapitalist Üretim Sürecinde Irkçılık, Futbol ve Medya

“Avrupa ülkelerinde farklı toplumsal alanlarda gözlenilen yabancı düşmanı ve ırkçı eylemler, stadyumlarda da kendisini göstermektedir. Yabancı futbolculara vetaraftarlara yönelik yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, yalnızca yerleşik taraftarlar değil, genç futbolcular...
Kondratieff Dalgaları: Kapitalizmde Yeni Başlangıç Mı?

Kondratieff Dalgaları: Kapitalizmde Yeni Başlangıç Mı?

Kapitalist sistemde bir denge noktası mevcut mudur? Bu denge, kararlı mı (yakınsama, convergence) kararsız mı (uzaksama, divergence) yoksa devresel (durağan dalgalanma, cyclical) midir?  Bu soruları, 1917 devrimini dünyaya ihraç etmeye çalışan Bolşevik devrim...
Yönetilenlerin “Öz” Yönetimi; Kamuoyu…

Yönetilenlerin “Öz” Yönetimi; Kamuoyu…

“Bu makalede siyasal sistemlerin ilgilendikleri ve kullandıkları “kamuoyu” kavramı incelenmektedir. Kamuoyu, toplumun tümünün ya da bir kesiminin tavır ve düşüncelerinden oluşmaktadır. Kamuyu oluşturan bireyler farklı görüş ve davranışlara sahiptir. Kamuoyu bu görüş...