İfade Özgürlüğü Bağlamında Medya ve Terör Olgusu

İfade Özgürlüğü Bağlamında Medya ve Terör Olgusu

Düşüncelerin ifadesi ile bunların “eyleme” dönüşmeleri arasında fark olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Unutulmaması gerekir ki, insanoğlu doğadaki tüm canlıların ötesinde düşünme ve bu düşüncesini gerçekleştirme yetenek ve azmine sahiptir, kısaca...

1980 Sonrası Türk Medyasında Gelişmeler ve Magazinleşme Olgusu

 MURAT ÖZGEN, Ph.D. mozgen@istanbul.edu.tr Istanbul University (Turkey)   Abstract   In September 1980, military intervention had taken place and that event affected and changed not only many social institutions but also the media and its structure in Turkey. It’s...