Siyasi Lider İmajları Seçimlerde Ne Kadar Etkili?

“Günümüz dünyasının anlayışları ve tüketimleri imajlara dayanmaktadır. Hayatın her alanında ve her döneminde karşılaşılan bir kavram olan imajın oluşmasında kitle iletişim araçlarının etkisi ile.farklı yerlerde yaşayan farklı yapıdaki kitlelere ulaşabilme imkanı...

Siyasal Gücün Koordinatları

BRÜKSEL – Ufukta rejim tartışması var. Cumhuriyet veya padişahlık anlamında değil. Üniter devlet, federal düzen, demokrasi, askeri diktatörlük veya dinsel otoriter rejim gibi boyutlarda da değil. Bu konular her zaman tartışılır, gündeme renk katarlar. Şimdi söz...

Felsefe ve Siyaset

Siyaset salt iktidar, iktidarı da salt güç olarak algılamanın kaynağında bencillik yatıyor olmalıdır. Bencillik, iktidarı, dolayısıyla gücü bir doyum ya da tatmin tutkusuna dönüştürürken hükmetme duygusunu içselleştirmeyi gerekli kılar. Doğrusu doğrutur. Siyasetin...

Türkiye İçin “Dış Politika Karar Verme Modeli” Önerisi

Türkiye’de mevcut siyasi tartışmalar dikkate alındığında, Türkiye için hayati önem taşıyan demokratik, rasyonel ve kurumsallaşmış dış politika yapım sürecinin kısa sürede hayata geçirilmesi mümkün görünmemektedir. Zaten teorik olarak bürokratik kurumlar, otomatik...
Avrupa Birliği’nin 2020 Stratejisi ve Türkiye

Avrupa Birliği’nin 2020 Stratejisi ve Türkiye

BRÜKSEL – Avrupa’yı tekrardan rayına sokalım! – Ne yapalım? – İnsan, girişimcilik, yaratıcılık, … – ABD özüne dönmeli? – Yani? – İnsan, girişimcilik, yaratıcılık… – Bu arada Çin yükseliyor; Batı ile ihtilaf...