Devlet Felsefesinin bir yorumu olarak “SİYASETNAME”

Devlet Felsefesinin bir yorumu olarak “SİYASETNAME”

Doç. Dr. Kadir Canatan Bu çalışmada ünlü devlet adamı Nizamülmülk tarafından yazılan “Siyasetname”, geleneksel siyaset ve devlet felsefesinin bir yorumu olarak incelenmektedir. Bir ilim ve siyaset adamı olan Nizamülmülk’ün günümüze kadar gelen bu yapıtı, sadece onun...
“Toplam Entropi Yönetimi”

“Toplam Entropi Yönetimi”

Prof. Dr. İsmail Efil – Dr. Göksel Alpan “Çalışmanın amacı; evrendeki düzensizliğin, belirsizliğin, bilgi eksikliğinin ve kullanılamaz hale gelmiş enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilecek “entropi” kavramını metafor olarak kullanarak, tüm entropi...