Siyasal İdeolojiler, Soğuk Savaş ve Eski Siyaset Tarzının Çöküşü

Siyasal İdeolojiler, Soğuk Savaş ve Eski Siyaset Tarzının Çöküşü

Doç. Dr. Emre Bağce Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi 20. yüzyıl birçok kopuş ve kırılmanın yaşandığı bir yüzyıl oldu. Geleneksel imparatorluklar bu yüzyılda sona erdi; iki dünya savaşı bu yüzyılda yaşandı. Savaş sonrasından başlayıp neredeyse yüzyılın sonuna kadar...
Politika transferi örneği olarak Kalkınma Ajansları

Politika transferi örneği olarak Kalkınma Ajansları

En genel ifadeyle Batı’nın ekonomik, toplumsal ve siyasal değerlerinin tüm dünyaya aktarılması olarak tanımlanabilecek olan küreselleşme hareketi günümüzde sadece devletleri değil kentleri ve bölgeleri de birbirlerine yakınlaştırma hatta bütünleştirme amacı...
“Gazeteler ölecek mi?”

“Gazeteler ölecek mi?”

Bu soruyu hem medya yöneticileri hem de iletişim akademisyenleri/uzmanları bugünlerde çok sık konuşuyor, tartışıyor. Dijitalleşmenin alıp başını gittiği, internetin hayatımızın her alanına girdiği, haberlerin anlık olarak yayınlandığı bir dünyada, gazeteler ayakta...
2010 Türkiye İlerleme Raporu Değerlendirmeleri

2010 Türkiye İlerleme Raporu Değerlendirmeleri

2010 yılı İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin devam ettiği, bu çerçevede toplam 33 müzakere başlığından 1 tanesine ilişkin tarama raporunun AB Komisyonu’ndan AB Bakanlar Konseyi’ne henüz iletilmediği, hâlihazırda 9 tarama raporunun Bakanlar...