“Kültürel miras, Kültür Diplomasisi ile korunabilir”

“Kültürel miras, Kültür Diplomasisi ile korunabilir”

Uluslar arası Balkan Forumu’nun dördüncüsü Edirne’de gerçekleştirildi. Forumda ana tema olarak “Kültür Diplomasisi” ele alındı. Balkan ülkelerinden ve Türkiye’den uzmanların katılımıyla yapılan forum sonrası 11 maddelik bir deklarasyon yayınlandı. Önemli sonuçları...
Süpermarket Siyaset Tarzı, Gençlik ve Seçim

Süpermarket Siyaset Tarzı, Gençlik ve Seçim

Prof. Dr. Yavuz Odabaşı 12 Haziran’da yapılacak genel seçim için partiler adaylarını açıkladılar ve vaatler demeti biçiminde oluşturulan programlarını açılamaya çalışıyorlar. Son çeyrek asırdır Batı demokrasilerinde görülen değişimler, seçimlerde süpermarket metaforu...
Siyasal İktidar ve Anayasa…

Siyasal İktidar ve Anayasa…

“Klasik anayasa hukukunda devlet-temelli bir yaklaşım benimsenir. Biz bu makalede, “devlet” kavramını değil, (siyasi) iktidar kavramını referans olarak alacağız. Kuşkusuz “siyasi iktidar” kavramına yaptığımız bu vurgu, klasik anayasa hukuku çalışmalarında “siyasi...
Küresel Düzenin Yeni Politikası

Küresel Düzenin Yeni Politikası

  Doç. Dr. Abdullah Özkan     Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü Yeni uluslararası düzenin beraberinde getirdiği açılımlardan biri iç politika ile dış politika ayrımını ortadan kaldırmak oldu. Soğuk savaş döneminde her iki politik alan arasında keskin...
Hindistan’ın Türkiye ekseni

Hindistan’ın Türkiye ekseni

DR. BAHADIR KALEAĞASI Hindistan’ın Batı’ya dönük teleskoplarında Türkiye parlayan bir yıldız: ekonomik performansı, kent yaşamı, sosyal dokusu, altyapı ağları, demokratik görünümü, Batılı niteliklere sahip devleti, özel sektörü ve iş ortamı, müstakbel AB...