2010 yılbaşı için erken yazı

2010 yılbaşı için erken yazı

BRÜKSEL – Türkiye ve dünya için 2008 yılı pek de iyi geçmemişti. O dönemi anımsayınca, 2010’a yönelik iyimserliğin anahatları belirginleşiyor. 2008 parlak bir yıl değildi. Kötü şeyler yaşanmıştı 2008’de:Uluslararası ekonomik sistem neredeyse çöküyordu. ABD’den...
Medya Yetkinliğinin Kuramsal Temelleri

Medya Yetkinliğinin Kuramsal Temelleri

“İletişim bilimcilerin, pedagogların ve eğitim planlamacılarının sık sık kullandıkları “medya yetkinliği” (medya okur-yazarlığı) kavramı, ilk bakışta soyut, çok anlamlı ve anlaşılması güç bir kavram olarak görülmektedir. “Medya yetkinliği”...
“Mahalle Baskısı” Hangi İletişim Kuramıyla Açıklanır?

“Mahalle Baskısı” Hangi İletişim Kuramıyla Açıklanır?

“Mahalle baskısı” nedir? İlk ne zaman, kim ve hangi konuda dile getirmiştir? İletişim biliminde “mahalle baskısı”na karşılık gelen kuram ya da kuramlar hangileridir? Kamuoyunda nelerin rahatça söylenebileceğine karar vermede medyanın payına ne...
Yurtdışındaki algımızı biz ne kadar algılıyoruz?

Yurtdışındaki algımızı biz ne kadar algılıyoruz?

Günlük yaşamımızda sıklıkla gördüklerimizi, yaşadıklarımızı, her gün karşılaştıklarımızı zamanla kanıksayabiliyoruz. İlk başlarda şaşırtıcı gelen bazı noktalar zaman geçtikçe alışılagelmiş bir hale gelebiliyor. Böyle anlarda dışarıdan tarafsız bir göz pek çok noktayı...
2010 yılbaşı için erken yazı

Demokrasi Ve Özel Sektör

BRÜKSEL – AB Komisyonu Başkanı Josè-Manuel Barroso konuşuyor. Sözler veriyor, mesajlar iletiyor: “Krizden şirketlerimizin girişimciliği ve yaratıcılığı ile çıkacağız. Finans sistemi yeniden yapılanacak, bürokrasi azalacak, kurallar daha saydam olacak, daha etkin...