Siyasal Kampanya Yönetimi

“Siyasal kampanya kavramı anadamar çalışmalar tarafından siyasal pazarlama kavramı içinde tanımlanmaktadır. Yaklaşımlar sürecin bütün unsurlarını değil sadece odaklandığı bazı birimlerini ele almaktadır. Eleştirel yaklaşım siyasal iletişim sürecini temsil,...

Seçenlere ve Seçilenlere; Politik Dünya

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece İnan’ın editörlüğünü yaptığı “Seçenlere ve Seçilenlere; Politik Dünya” isimli kitap yayınlandı. Referans Yayınları arasında yayınlanan kitap, siyasal iletişim alanına önemli bir katkı yapacak...

Halkın ve Medyanın Gündemi Örtüşüyor mu?

Medyaya duyulan güven “beklenen düzeyin” altında. Kamuoyunun yarıdan fazlası medya gündeminin doğru olduğuna inanmıyor, gündem konularının bazılarını suni/yapay buluyor ve medyanın tarafsız olmadığını düşünüyor. Marketing Türkiye’nin 15 şubatta yayımlanan sayısında...

Türkiye’de Siyasi Parti Kapatma Kararları ve Avrupa Örnekleri

“Bu makalede, son zamanlarda Türkiye’de açılan parti kapatma davaları ile Avrupa’dan yazılı gelen resmi tepkiler neticesinde yeniden gündeme gelen, demokrasilerde siyasi partilerin kapatılmasının demokrasiye zarar veren mi yoksa demokratik sistemi koruyan bir uygulama...