Küreselleşme Sürecinde Medya ve Hakikat Algısı

Küreselleşme Sürecinde Medya ve Hakikat Algısı

Doç. Dr. Vedat DEMİR İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Küreselleşme çağını yaşadığımız günümüzde çağımızı tanımlayan pek çok nitelemeler yapılmaktadır.. Bunların içinde herhalde en yaygın olanı, “enformasyon çağı” veya “iletişim çağı” ile...
Kamu Tercihi Teorisi ve Seçim Ekonomisi

Kamu Tercihi Teorisi ve Seçim Ekonomisi

Nurdan KUŞAT – Nilgün DOLMACI “Gelişmekte olan ülkelerin pek çok karakteristik ortak özelliği, bu ülkeleri aynı kısır döngünün içinde kalmaya zorlar. Belirtilen ülkeleri bu kısır döngüye iten sebeplerin başında ise, siyasi istikrarsızlık ve sık sık tekrarlanan...