İslam Siyaset Düşüncesini Yeniden Okumak

İslam Siyaset Düşüncesini Yeniden Okumak

Yrd. Doç. Dr. Hızır Murat Köse İslam siyaset düşüncesinin günümüzde anlaşılabilmesi her şeyden önce siyasî tecrübe ve literatür ile sahih ve sağlıklı bir irtibatın kurulmasını gerekli kılmaktadır. Tarihî ve disipliner yanılsama içindeki oryantalist çalışmalar bu...