Toplumsal Vatandaşlık ve Neo-Liberalizm Sorunu

Toplumsal Vatandaşlık ve Neo-Liberalizm Sorunu

Bu yazının amacı vatandaşlığın siyasal içeriği ile toplumsal içeriği arasındaki zorunlu bağı vurgulayarak, neo-liberal vatandaşlık kavrayışının görünmez kıldığı bir boyutu öne çıkarmaktır. Vatandaşlık özellikle içinde bulunduğumuz neo-liberal momentte sadece siyasi ve...
Tablet Gazete…

Tablet Gazete…

Medya dünyasında önemli bir girişim hayata geçiriliyor; ilk tablet gazete yakında yayına başlıyor. Uluslar arası medya tekellerinden biri olan News Corporation’ın sahibi Rupert Murdoch ile bilgisayar dünyasının önde gelen markası Apple’ın patronu Steve...
Yasamayı Engelleme Amaçlı Lobicilik: Filibuster

Yasamayı Engelleme Amaçlı Lobicilik: Filibuster

Günümüz demokrasilerinde karar alan kadar kararın alınmasına etki eden çeşitli kurum, kuruluş ve oluşumların varlığı bilinmektedir ki; bunlar uluslar üstü varlıklar ve yerel varlıklar olarak ikiye ayrılabilmektedir. Uluslar üstü olanlar: küreselleşme, kapitalizmi...
Sivil Toplum ve Demokrasi Bağlamında Sivil Dayanışma

Sivil Toplum ve Demokrasi Bağlamında Sivil Dayanışma

Günlük dilde, halk arasında genellikle sivil toplum denildiğinde “askeri yönetimden arınmış toplum” anlaşılmaktadır. Sosyolojik olarak ise kendiliğinden ve iradi olarak örgütlenmiş toplulukların var olduğu toplumlar anlaşılır. Tarihin derinliklerine inildiğinde sivil...