Devletin Tarihsel Aşamaları ve Dönüşen İşlevleri

Devletin Tarihsel Aşamaları ve Dönüşen İşlevleri

Modern devletin bugüne kadar tarihsel olarak beş aşamadan geçtiğini söyleyebiliriz: Geleneksel devletler ve imparatorluklar, feodalizm, zümreler, mutlakıyet ve modern devlet. Bunlara son bir aşama daha ekleyebiliriz: 1980 sonrasının devleti; yani tam da içinde...
Sürdürülebilir Kalkınma ve Gündem 21

Sürdürülebilir Kalkınma ve Gündem 21

      Dünyanın araçsallaşması ve kaynakların hesapsızca tüketilmesi, yok edilmesi sorunu insanlığın çözmesi gereken en temel sorun olarak kendini hissettirmeye başlamıştır. Ne zaman ki, insanların doğa üzerindeki egemenliği ve kaynak israfı doğanın dönüştüremeyeceği...

Devlet, Bürokrasi ve Standartlaş(tır)ma…

Tektipleşme, homojenleşme, bürokratikleşme vb. tüm kavramları bir çatı altında toplayabilir ve bunu “Standartlaşma” veya daha doğru bir ifadeyle “standartlaştırma” olarak ifade edebiliriz. Devlet ve bürokrasi aracılığıyla kapitalizmin tarihinin temel dinamiği hep...
Antik Yunan Kent Devletinde Demokrasi Deneyimi ve Yerel Yönetimler

Antik Yunan Kent Devletinde Demokrasi Deneyimi ve Yerel Yönetimler

Doç. Dr. Emre BağceAntik Yunan kent devletlerinin demokrasi deneyimi birkaç açıdan günümüz demokrasileri ve yerel yönetim uygulamaları için ufuk açıcıdır. Antik Yunan kent devletlerinin demokrasi deneyimi birkaç açıdan günümüz demokrasileri ve yerel yönetim...

Siyasette Paradigma Değişimi, Siyasal Katılım ve Gençlik

Doç. Dr. H. Emre BAĞCE Siyasetin çatışmacı algılanışı; güç ve paylaşım mücadelesi şeklinde tanımlanışı Machiavelli ve Hobbes’un derin izlerini taşır. Machiavelli Prens’te “amaca giden her yol mubahtır” görüşünü dile getirerek, ahlak ve siyaset arasındaki köprüleri...
Antik Yunan Kent Devletinde Demokrasi Deneyimi ve Yerel Yönetimler

Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu Üzerine Düşünceler

Avrupa Kentsel Şartı 1992’de düzenlenen Avrupa Konseyi Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı’nda kabul edilmiştir. Kentsel Şart çerçevesinde, Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu’nda kent sakinlerinin hakları, fiziki kentsel çevrenin iyileştirilmesi, mevcut...