Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Kamusallık Kavramı

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Kamusallık Kavramı

Bu makale kamusallık kavramını On dokuzuncu ve Yirminci yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu veTürkiye’de eğitim politikalarındaki dönüşüm süreçlerine bakarak inceliyor. Böylece kamusallığın ne ölçüde dışarıda bıraktıkları üzerinden tanımlandığına dair fikir...
Küreselleşen Dünyanın Bunalımı; Çokkültürlülük

Küreselleşen Dünyanın Bunalımı; Çokkültürlülük

“Çokkültürlülük, kimlik ve ötekilik gelişmiş Batı ülkelerinin masasında çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olarak görülebilir. Kapitalist dünyanın zenginliği ve gücü artar, zenginlerle fakirler arasında uçurum büyürken, diğer kimliklerin bastırılması ile oluşan...
Siyasal liderliğin koordinatları

Siyasal liderliğin koordinatları

BRÜKSEL – Geçen yıl AK Parti İstanbul Gençlik Kolları’nın etkin çalışmalarına tanık oldum. Konuşmacı olarak davet etmişlerdi. Konu Türkiye’nin Avrupa’daki geleceği idi. Genç katılımcılarla söyleşi ilerledikçe stratejik arayışlar belirginleşti. Eğitimden, gelir...
Avrupa Birliği’neTam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliği’neTam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Bu makalede, Avrupa Birliği (AB) ile tam üyelik müzakerelerine başlanmasına esas oluşturan, Türkiye-AB ortaklık süreci ve bu süreçte gelinen aşama incelenmektedir. Tarihsel gelişmeler kısaca ele alındıktan sonra, Türkiye için büyük öneme sahip olan tam üyelik öncesi...
AB hedefi için tarih zamanı

AB hedefi için tarih zamanı

BRÜKSEL –  AB işi çok uzadı. Herkes hoşnutsuz bu durumdan. Türkiye ve AB’de üyelik dışında arayışlar çoğalmakta. Kimi bu üyeliğe zaten karşı olduğu için, kimi umutsuzluktan, kimi de değişen dünyada yeni fırsatlar arayışı içinde. “AB sürecine daha stratejik...