Küreselleşme ve Medya

Kanadalı iletişimci Marshall McLuhan 1960’larda “Küresel Köy” (global village) kavramını kullanırken kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle dünyada herkesin olup biten olaylardan haberdar olacağını ve toplumların giderek birbirlerine benzeyeceğini ifade etmek...

Medya Bağlamında 22 Temmuz Seçimleri

Doç.Dr.Yusuf DEVRAN   22 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim kampanyalarının medya bağlamında değerlendirildiği bu yazıda gazete ve televizyonların seçim sürecinde nasıl kullanıldığı konusu üzerinde durulacaktır. Siyasal kampanyalarda medya kullanımı...