SİYASAL İLETİŞİM ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ
abdullahozkan
 
Sevgili dostlar, sizlere Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde “Siyasal İletişim Enstitüsü”nün kurulduğu haberini vermekten büyük mutluluk duyuyorum.

Siyasal İletişim Enstitüsü; siyaset ve iletişimi bilimsel bir çerçeveye oturtmayı hedeflemekte, milli iradeyi temsil edecek politik karar mekanizmasının sağlıklı bir şekilde oluşmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de siyaset ne yazık ki yıllardır el yordamıyla yapılmakta; bilimsel altyapıdan yoksun, ölçme-değerlendirme imkanlarından uzak, kitle iletişim araçlarının gelişen etkileme gücünü barındırmayan verimsiz bir yapıda hayatiyetini sürdürmektedir.

 

Bizim sorunlarımıza, “bize özgü” çözümler

Türkiye’de siyasetin siyasal sistemden kaynaklanan sorunlar başta olmak üzere; siyasal partiler, seçim sistemi, siyasal kültür, siyasal katılma, kamuoyu araştırmaları gibi konularda pek çok önemli sorunu bulunmaktadır.

Siyasal İletişim Enstitüsü, bu sorunların siyaset ve iletişim bilimlerinin sağladığı imkanlar çerçevesinde incelenmesini, araştırılmasını, sonuçlarının ortaya konularak çözüm yollarının önerilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde Türkiye’nin tarihi, kültürel ve sosyo-ekonomik birikiminin göz önünde bulundurulması, “bize özgü” çözüm önerilerinin geliştirilmesi öncelik taşımaktadır.

Demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan siyasal partilerimiz, siyasal sistemin sorunsuz işlemesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Sivil toplum örgütlerinin kamuoyunun siyasal sistemle bağlantısını kurmada yetersiz kalması da siyasal partilerin rollerini ayrıca artırmaktadır. Toplumun böylesine önemli roller yüklenen siyasal partilerimizden beklentileri de oldukça yüksektir.

Siyasal İletişim Enstitüsü; Türkiye’nin siyasal sisteminin sorunlarını konuşmayı, partilerimizin ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırma ve incelemeleri yapmayı, rehber niteliği taşıyan raporlar hazırlamayı, partilerin ve politikacıların kendilerini kamuoyuna doğru mesaj stratejileri ile tanıtmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Bilimsel Temelli Siyaset…

Enstitümüzün özgün bir çalışması olan “Siyaset Okulu” projemizin siyasal hayatımızın gelişmesine, siyasette görev alan kadroların kalitesinin arttırılmasına önemli katkılarının olacağına inanıyoruz.

Enstitümüz, deneyimli Bilim Kurulu’nun rehberliğinde, genç ve dinamik bir ekiple Türkiye’nin aydınlık geleceği için üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır.

Partilerimizin ve diğer siyasal kurumlarımızın da ülkemizin politik sürecini küresel çağın gereklerine uygun hale getirmek için çaba harcamaları, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacaktır.

Akademi dünyası ile siyaset dünyasını bilimsel bir platformda buluşturmayı hedefleyen Enstitümüzün faaliyetlerine Türkiye’nin düşünen, okuyan ve yazan tüm bireylerini katkı vermeye çağırıyorum.

Haksızlığın, adaletsizliğin ve eşitsizliğin hüküm sürdüğü günümüz dünyasında artık tüm insanların ortak talebi daha adil, daha barışçı ve daha paylaşımcı bir dünya özlemi değil mi?

İşte Siyasal İletişim Enstitüsü, bu özlemin peşinden gidiyor, bu özlemi gerçeğe dönüştürecek kadroları yetiştirmek istiyor, bu hedefine yürürken yanında sizleri de görmek istiyor.