“SİYASET OKULU” PROJESİ

 

 

SİYASETİN TEMELİ; İNSAN

İyi yetişmiş ve eğitilmiş insanlar ancak doğru kararlar alabilir, sağlıklı politikalar ve projeler üretebilirler. Siyaset okulu, toplumsal kalkınmayı gerçekleştirecek, halkımızın geleceğe tam bir güven, huzur ve refah içinde ilerlemesini sağlayacak siyasal kadroların küresel çağın gereklerine uygun şekilde eğitilmelerini hedeflemektedir.

NEDEN SİYASET OKULU?

Mevcut politik ortamda eğitime yeterince zaman ve kaynak ayırma olanağı bulunamamakta, siyasal partilerimiz politik kadroların eğitiminde çoğu zaman yetersiz kalmaktadır.

21’inci yüzyıl siyasal kadrolarının, alanında uzman kişiler tarafından bilimsellik çerçevesinde eğitilmeleri, geleceğe donanımlı olarak hazırlanmaları büyük önem taşımaktadır.

Siyaset okulu; ülkemizin geleceğinde ve yönetiminde söz sahibi olacak kadroların her türlü sorunun üstesinden gelebilecek, çağdaş projeler üretebilecek küresel vizyona sahip kişiler olmalarını amaçlamaktadır.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Siyaset okulu seminerlerinden, başta siyasal partilerimizin üst düzey yöneticileri olmak üzere, siyasal parti kadroları ile siyasete girmeye hazırlanan herkes yararlanabilir.

DENEYİMLİ VE UZMAN KADRO

Siyaset okulunun eğitim ve öğretim kadrosu, TASAM’ın bilim ve danışma kurulunda yer alan bilim adamlarının yanı sıra, çeşitli üniversitelerde görev yapan konularında deneyimli akademisyen ve uzmanlardan oluşmaktadır. Siyaset okulu ayrıca değişik kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak, ortak projeler geliştirecektir. Siyaset okulunun deneyimli eğitim kadrosu devamlı gözden geçirilerek, eğitim programları sürekli güncelleştirilip zenginleştirilmektedir.

SİYASET OKULU EĞİTİM PROGRAMI

TÜRKİYE’NİN SİYASAL ORTAMI

– Türk Siyasetine Giriş: Anayasa ve Vatandaşlık Hakları

– Türkiye’de demokratikleşme ve önündeki engeller

– Seçim Hukuku (Seçim sistemleri ve seçim kanunları; seçimlere

katılımı şekillendiren temel unsurlar)

– Siyasi Partiler Hukuku (Siyasi parti kanunları ve uygulamaları)

– Siyasal Sistemler ve İdeolojiler

– Siyasetin Finansmanı

– Siyaset ve Ahlak

HUKUK VE SİYASET

– Hukuk Devleti ve Demokratik Devlet ilkesi

-Parlamento Hukuku

-Uluslararası Hukuk ve Türkiye

-AB Hukuku

-İnsan Hakları Hukuku

TÜRKİYE’NİN EKONOMİ POLİTİKALARI

-Türkiye’nin ekonomik ve mali yapısı

-Türkiye’nin tarım politikaları

-Türkiye’nin enerji politikaları

– Türkiye’nin özelleştirme politikaları

– Bütçe ve Mali Yönetim

– Kalkınma Planları ve Hedefleri

TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI

-Türkiye’nin genel dış politika sorunları

-Uluslararası ilişkilere giriş ve uluslararası politika

-Türkiye’nin AB müzakere süreci

-Türk dış politikasında Kıbrıs

-Küreselleşmenin Türk dış politikasına yansımaları

-Uluslararası Siyaset ve Yerel Katılım

– Dış politikada yeni yönelimler ve açılımlar

TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİ

-Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri; Türkiye’nin AB üyelik süreci

-AB Müktesebatı ve Ulusal Program

-Türkiye’nin Tam Üyelik müzakere süreci

-Türkiye’nin AB’ye kazandıracakları

KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYE’YE YANSIMALARI

– Küreselleşmenin ekonomik boyutları

– Küreselleşmenin sosyal ve siyasal boyutları

– Küreselleşme ve çok uluslu şirket stratejileri

– Küreselleşme ve ulus devlet yapısı

– Küresel güvenlik ve terör

TÜRKİYE’NİN MİLLİ GÜVENLİK SİYASETİ

– Türkiye’nin Milli Güvenlik Siyasetinin Parametreleri

– Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehditler

– Türkiye’nin jeopolitik konumu

– Türkiye’nin komşularıyla stratejik ilişkileri

– AB üyeliği ve güvenlik stratejisi

– Milli Güvenlik ve Sivil Toplum

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER

– Belediyelerin yapısı ve işleyişi

– Yerel yönetimlerde verimliliğin artırılması

– Küreselleşmenin yerel yönetimlere yansımaları

– Yerel yönetimleri ilgilendiren kanun ve yönetmelikler

MEDYA-SİYASET İLİŞKİLERİ

-Küreselleşme sürecinde yeni medya düzeni

– Medyanın yeniden yapılanması

-Medya-Sermaye-Siyaset İlişkisi

-Türk toplumunun medyaya bakışı ve medyanın

Türk toplumu üzerindeki etkisi

-Siyasette medyayı etkili ve verimli kullanma teknikleri

SİYASAL STRATEJİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ

-Seçmen tercihini etkileyen kamuoyu araştırmaları

-Siyasal pazarlama ve kampanya stratejileri

– Seçmeni ikna etme yöntemleri

– Oy verme davranışının analizi

-Seçmenin karar vermesini etkileyen stratejiler

– Siyasal halkla ilişkiler uygulamaları

– Siyasette protokol kuralları

– Kişisel iletişim becerileri