3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinin analizi; seçimlerden başarıyla çıkan partiler hangi stratejileri uyguladı, seçmenleri nasıl ikna etti?

Siyasette başarı için nasıl bir yol haritası izlenmeli, iletişim stratejilerinden nasıl yararlanmalı?

Küresel süreç, demokrasi ve siyasal sistemi nasıl etkiliyor; Türk siyaseti nereye doğru dönüşüyor?

Kitle iletişim araçları, siyasal davranışın şekillenmesinde ve siyasal iletişim uygulamalarında hangi rolleri oynuyor?

Siyasal seçim kampanyalarında etkili sonuçlar elde etmek için hangi starejiler uygulanmalı, hedef kitle nasıl belirlenmeli?

Kamuoyu araştırmaları, seçmen tercihlerinde ne kadar etkili oluyor; Medya, kamuoyu araştırmalarında nasıl bir rol oynuyor?

“Siyasal iletişim stratejileri” kitabı, hem siyaset yapanlara hem de siyasete ilgi duyanlara çok önemli bir rehber niteliği taşıyor.

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ

I. BÖLÜM
İLETİŞİMİN SİYASETTEKİ ROLÜ

1. SİYASET OLGUSU
2. KÜRESEL SÜREÇ, DEMOKRASİ VE SİYASAL SİSTEMİ NASIL ETKİLİYOR?
3. SİYASAL İLETİŞİM KAVRAMI

II. BÖLÜM
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ SİYASAL DAVRANIŞA ETKİLERİ VE SİYASAL KÜLTÜR OLGUSU

4. SİYASAL DAVRANIŞ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
5. SİYASAL İKTİDARIN MEDYA İLE İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM
6. SİYASAL İLETİŞİMİN ŞEKİLLENMESİNDE SİYASAL KÜLTÜRÜN ROLÜ

III. BÖLÜM
SİYASETE KATILMA, OY VERME DAVRANIŞI VE SİYASAL PARTİLER

7. TÜRK SİYASETİNDE SİYASAL KATILMANIN KAPSAMI, BİÇİMİ VE DÜZEYİ
8. OY VERME DAVRANIŞI VE SİYASAL İLETİŞİM
9. BİR SİYASAL İLETİŞİM ORTAMI: SİYASAL PARTİLER

IV. BÖLÜM
SEÇİMLER, SEÇİM KAMPANYALARI VE TÜRK SEÇMENİNİN ÖZELLİKLERİ

10. SEÇİM SİSTEMLERİ VE ÖZELLİKLERİ
11. SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLEYEN İLETİŞİM FAKTÖRÜ: SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARI
12. SİYASAL PAZARLAMA VE KAMPANYA STRATEJİLERİ
13. SİYASAL İLETİŞİMDE İKNA FAKTÖRÜ
14. SEÇMEN TERCİHİNİN OLUŞUMU: KARAR VERME
15. TÜRK SEÇMENİNİN PROFİLİ: SİYASAL ETKİNLİK VE BİLGİ DÜZEYİ

V. BÖLÜM
PROPAGANDA OLGUSU VE KAMUOYU ARAŞTIRMALARI

16. SİYASAL İLETİŞİM ÇERÇEVESİNDE PROPAGANDA

17. SİYASAL İLETİŞİM VE KAMUOYU

18. SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLEYEN BİR İLETİŞİM

VI. BÖLÜM
3 KASIM 2002 SEÇİMLERİNİN ANALİZİ

19. SİYASAL İLETİŞİM PERSPEKTİFİNDEN 3 KASIM GENEL SEÇİMLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ
20. TÜRKİYE’DE SİYASAL İLETİŞİMİN GELİŞİMİ

VII. BÖLÜM
22 TEMMUZ 2007 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
TÜRKİYE 22 TEMMUZ SEÇİMLERİNE HANGİ KOŞULLARDA GİRDİ?
SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİ
22 TEMMUZ SEÇİMLERİNDE KAMUOYU ARAŞTIRMALARI
SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM KAMPANYALARI
SEÇMEN TERCİHLERİ: OYLAR KİME, NİÇİN VERİLDİ?

“SİYASAL İLETİŞİM YÖNETİMİ” AÇISINDAN 22 TEMMUZ SEÇİMLERİNE BAKIŞ

SONUÇ

22. KAYNAKÇA

Yazar: Dr. Abdullah ÖZKAN

Yayınevi: TASAM YAYINLARI

Özellikler
Dili Türkçe
Dizi Adı TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü 1
Ebad 21 x 23 sm.
ISBN 978-975-6285-34-3
Sayfa Sayısı / Kağıt Cinsi 172 s., Birinci Hamur
Yayın Tarihi Kasım, 2007
Yayın Yeri İstanbul