Küreselleşme süreci, örgüt ve kuruluşlarda rekabete dayalı bir “vizyonu”, değişime duyarlı bir “yönetim anlayışını” ve fark oluşturabilen bir “yönetim kültürünü” zorunlu kılmaktadır.

Günümüzde “değer oluşturabilmenin” en etkili yolu güçlü bir marka ve kurum imajına sahip olmaktan geçmektedir. Marka ve kurum imajı, hedef kitlelere değer sunarak rekabet üstü olmanın yolunu açmaktadır. Güçlü bir marka ve kurum imajı oluşturabilmek için de, başta sunulan ürün ve hizmette olmak üzere, teknolojide, toplumsal sorumluluk ve kalitede ortaya “fark” koymak gerekmektedir. İşte bu “farkı” oluşturmanın tek yolu da güçlü bir “kurum imajı” oluşturmaktan geçmektedir. Siyasal alanda kurumsal imaj yönetimi, partilerin mesajlarının halk nezdinde doğru algılanmasını amaçlamaktadır.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, siyasette hem partilerin hem de adayların imaj çalışmalarına katkıda bulunacak bilimsel üretimler yapacaktır.