Siyasal iletişim, genel oy hakkının kitlelere verilmesiyle başlamış, kitle iletişim teknolojisinin gelişmesiyle de günümüzdeki anlamına ulaşmıştır.

Siyasal iletişim kavramı ve uygulaması, ikinci dünya savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nde doğup gelişmiş, 1960’lı yıllarda da Batı Avrupa ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bugün de artık siyasal iletişim uygulamaları iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak çok yaygın olarak kullanılmakta, önemi de her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.

“Siyasal arenada birbirini anlama ve anlatma biçimi” şeklinde özetlenebilecek siyasal iletişim faaliyetlerinin süreklilik arz etmesi, başarılı sonuçlar alabilmek için gereklidir.

Siyasal İletişim, bir yönüyle siyasette denetim ve şeffaflığı sağlarken, diğer yönüyle de siyasetçilerin seçmenleri demokratik ikna metotlarıyla etkilemelerine yardımcı olan bir araç görevi de görmektedir.

Siyasal İletişim Danışmanlığı, siyasal partilere yol haritası olacak stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması hizmeti verecektir.