Halkla ilişkiler özellikle son yıllarda önemli değişim ve dönüşümler geçirmekte, yönetimin etkin bir unsuru haline gelmektedir.
Artık bir yönetim fonksiyonu olarak kabul edilen halkla ilişkiler, yönetimin aldığı kararlarda önemli roller de üstlenmektedir.

Stratejik halkla ilişkiler yaklaşımını yönetim kararlarında etkin hale getiren örgüt ve kuruluşlar, hedef kitlelerine ulaşmada başarılı sonuçlar elde etmektedir.
Algılama yönetiminin üstünlüklerinden yararlanılan stratejik halkla ilişkiler uygulamalarında, proaktif bakış açısıyla sorunlar daha kaynağında çözülmekte ve kriz oluşturabilecek noktalar önceden belirlenip önlem alınarak krizlerin önüne geçilebilmektedir.
TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, stratejik halkla ilişkiler uygulamalarıyla siyasette fark oluşturmayı amaçlamaktadır.