Küreselleşme sürecinde kitle iletişim araçlarının gelişmesi, kitlelere ulaştırılan mesajların hem içeriğinde, hem de şeklinde önemli değişikliklere yol açmıştır.

Artık klasik iletişim faaliyetleri, mesajların doğru hedef kitleye, doğru araçlarla ulaşmasını sağlamaya yetmemektedir. Kitle iletişimi çeşitlenmiş, iletişim süreci karmaşıklaşmış, hedef kitle daha da parçalı bir hale gelmiştir.

İletişimin Stratejik Yönetimi, karmaşıklaşan kitle iletişim sürecini çözecek “decoder” görevi görmektedir. Reaktif değil, proaktif davranmayı gerektirmektedir. Sorunlar oluştuktan sonra çözüm aramak yerine, sorun oluşturacak zayıf noktaları belirleyip buraları güçlendirerek, sorunları kaynağında çözmeyi hedeflemektedir.

Stratejik İletişim Yönetimi, halkla ilişkilerin stratejik yaklaşımlarından yararlanarak “Perception Management” (Algılama Yönetimi) yaklaşımıyla, mesajların etkinliğini değerlendirir.

Bir örgütün ya da kurumun kamuoyunda farklılıklarının ön plana çıkartılmasında stratejik iletişim yaklaşımının büyük rolü vardır. Stratejik iletişim, farklılıkların altını çizer, “neden bizi tercih etmeleri” gerektiğini vurgular.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, Stratejik İletişim Yönetimi uygulamalarıyla günübirlik değil, uzun vadeli, uzun soluklu çalışmalar yapacaktır. Kalıcı ve sağlıklı olan, aynı zamanda başarının yolunu açan da bu yaklaşımdır. İletişimin Stratejik Yönetimi, hedef kitleye verilen mesajların etkinliğini ölçecek, algılanma oranlarını belirleyecek, eğer yanlış anlaşılan ya da yeterli etkiyi bırakmayan söylemler varsa, bunları anında değiştirecek, hedef kitlenin yanlış bir algılamaya sahip olmasını önleyecektir.