Amerika Araştırmaları Masası’nın Görevi
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki siyasal sistemin ve siyasal kültürün özelliklerini, Amerikalı seçmenlerin oy verme davranışlarını, partilerin seçim kampanyalarını, siyasal iletişim yöntem ve uygulamalarını yakından takip etmek, araştırmak ve bu konularda yayınlar yapmak.