Medya Gözlem Platformu, oluşturduğu Yürüme Kurulu ile faaliyetlerine başladı. Platformun Başkanlığını Dr. Hıfzı Topuz, Başkan Yardımcılıklarını ise Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu ve Bülent Tanla yürütecek. Aynı zamanda İletişim Araştırmaları Derneği Başkanı ve TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Bilim Kurulu üyesi de olan Medya Gözlem Platformu’nun Başkanı Dr. Hıfzı Topuz, “amaçlarının halkın demokratik katılımına yön vermek için başvurduğu ticari basının, halkı yalan-yanlış ve çarpıtılmış bilgilerle yönlendirmeye çalıştığına dikkat çekmek” olduğunu söyledi. Medya Gözlem Platformu, yayınladığı deklarasyonla hedeflerinin medyanın bilinçli, sorumlu ve etkin yurttaşlık yararına kullanılmasının önündeki engelleri aşmak olduğunu duyurdu.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, Medya Gözlem Platformu’nun faaliyetlerini yakından izliyor ve yayınladığı önemli deklarasyonu ilginize sunuyor:

“Bir zamanlar medya, kamu yararını gözeten en önemli güçlerden biriydi. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra gelen 4. güçtü. Dünyadaki globalleşmenin ve egemen güçlerin, dünya kaynaklarını ele geçirme ve toplumları yönetme arzusu sonucunda medya; devlet baskısı, patronların özel çıkarları ve reklam verenlerin baskısı ile karşı karşıya kaldı. Dünyada asimetrik bilgi kirliliği ve bilgi kırılması konusu gündeme geldi.

İşte bunların sonucunda bütün dünyada yurttaşlık hareketi olarak Medya Gözlem Platformları kuruldu. Biz de Türkiye’de bir Medya Gözlem Platformu kurduk. Görevimiz; “medyadaki yoğunlaşmalara, haberlerin kirlenmesine, global piyasa kültürünün hakimiyetine, enformasyonun magazinin içinde yok olmasına” karşı toplum yararına etkin bir rol almaktır.

Medyadaki çarpıklıkları, yurttaş yararına sergilemek üzere Medya Gözlem Platformu (MGP), bir Yürütme Kurulu oluşturarak girişimlerine başladı. Hıfzı Topuz, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Prof. Dr. Özden Cankaya, Prof. Dr. Aysel Aziz, Bülent Tanla, Zeynep Atikkan, Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu, Füsun Özbilgen, Dr. Atilla Özsever, Dr. Esra Arsan, Prof. Dr. Belma Akşit, Süleyman Çelebi, Mustafa Sönmez, Prof. Dr. Coşkun Özdemir, Dr. Recep Yaşar, Ercan İpekçi, Dr. Engin Başçı’dan oluşan Yürütme Kurulu, 4 Haziran 2008 Çarşamba günü, İLAD genel merkezinde yaptığı toplantıda Başkanlığa Hıfzı Topuz’u, Başkan Yardımcılıklarına Bülent Tanla ve Yasemin İnceoğlu’nu, Genel Sekreterliğe Nurçay Türkoğlu’nu, Genel Sekreter Yardımcılıklarına Atilla Özsever ve Esra Arsan’ı atadı.

Amacımız; yurttaşın demokratik katılımına yön vermek için başvurduğu ticari basının, yurttaşı yalan yanlış ve çarpıtılmış bilgilerle yönlendirmeye çalıştığına dikkat çekmektir. Bu amaçla, ilk olarak Türk medyasının gündeminde olan “haberleşmenin gizliliği” ilkesinin ihlal edilmesine yönelik haberlerin, siyasal iletişim alanında yarattığı bulanıklığı protesto ediyoruz.

Medya gündeminin çok hızla değiştiği bir dönemde yaşıyoruz. Gündeme alınan sorunlar çözümlenmeden gündemden uzaklaşıyor. Böylece toplumun belleğinden çıkıyor ya da yanlış yer alıyor. Medyanın bilinçli, sorumlu ve etkin yurttaşlık yararına kullanılması önündeki engelleri aşmak ilk hedefimiz olacaktır. Karşılaşabileceğimiz tepkiler, Medya Gözlem Platformu tasarımızın gerçekleşmesini engelleyemeyecektir. Kamuoyuna duyurulur.”

Kaynak: http://www.iletisimarastirma.org