Siyasal Tarih
Toktamış Ateş
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Güç ve Politika
Sait Yılmaz
Alfa Basım Yayım Dağıtım
Siyaset Felsefesi Medya ve Ahlak
Serdar Taşçı
Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset
Ali Dönmez
İmge Kitabevi Yayınları
Siyasal İletişim Stratejileri
Abdullah Özkan
Tasam Yayınları
Siyaset Sosyolojisi
Maurice Duverger
Varlık Yayınları
Türkiye’de Yerel Seçimler
Ali Eşref Turan
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Politikada Şiddet
Taha Akyol
Truva Yayınları
Politik İdealler
Bertrand Russell
İlya Yayınevi
Siyasal Sistem ve Bürokrasi
Cemil Oktay
Derin Yayınları
Sosyal ve Siyasal Teori
Atilla Yayla
Siyasal Kitabevi
Siyaset Rehberi
Adnan Avcı
Alfa Basım Yayım Dağıtım
Başarılı Siyasetçinin El Kitabı
Osman Özsoy
Hayat Yayınları
Türkiye’de Yerel Politikanın Yükselişi
Sema Erder
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Politikanın İletişimi İletişimin Politikası
Eser Köker
İmge Kitabevi Yayınları
Seçim Sistemleri ve Türkiye’de Seçimler
Ülkü Varlık
Derin Yayınları
Siyasal İletişim
Aysel Aziz
Nobel Yayın Dağıtım

Siyasal İletişim
Aysel Aziz
Nobel Yayın Dağıtım
2. Baskı İstanbul, 2007

Siyasal İletişimi Anlamak
Oya Tokgöz
İmge Kitabevi Yayınları
Suskunluk Sarmalı ve Siyasal İletişim
Şaban Çobanoğlu
Fide Yayınları
Siyaset ve İnsan
Nuri Bilgin
Bağlam Yayınları
Türkiye’de Medya Siyaset İlişkisi
Vedat Demir
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Siyasetin Sosyolojisi
Nur Vergin
Bağlam Yayınları
Siyaset Sosyolojisi
Maurice Duverger
Varlık Yayınları
Siyaset Sosyolojisi Yazıları
Meral Sağır
Siyasal Kitabevi
Türkiye’de Siyasal Sosyalleşme ve Siyasal Sembolizm
Mimar Türkkahraman
Birey Yayıncılık
Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori
Anthony Giddens
Metis Yayınları
Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset
Ali Dönmez
İmge Kitabevi Yayınları
Parti Seçmenlerinin Siyasal Yönelimlerine Etki Eden Sosyoekonomik Faktörler
Şaban Sitembölükbaşı
Nobel Yayın Dağıtım
Siyasi Partiler
Maurice Duverger
Bilgi Yayınevi
Politika ve Propaganda
Jean-Marie Domenach
Varlık Yayınları
Siyasi İktidarın Cinsiyeti
Cemal Bali Akal
İmge Kitabevi Yayınları
Türkiye’de Toplum ve Siyaset Makaleler
Şerif Mardin
İletişim Yayınevi
Türkiye’de Siyasi Parti Seçmenlerinin Nitelikleri, Kimlikleri ve Eğilimleri
Necat Erder
Tüses Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı

Siyaset Sosyolojisi
Gaston Bouthoul
Remzi Kitabevi
Siyasal Liberalizm John Rawls İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Seçim Zamanı Siyasal Kampanyalar Hans Anker, Pav Baines Mediacat Kitapları
Türk Sağı ve AKP Hasan Bülent Kahraman Agora Kitaplığı
İletişime Yeni Yaklaşımlar Nobel Yayın Demet Gürüz – Ayşen Temel
Siyasal İletişim Seçme ve İkna Stratejileri Çizgi Kitabevi Yayınları Ahmet Kalender
Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı Bilim ve Sanat Yayınları Nurcan Törenli
Algılama Yöntemi, İletişimin Akıl ve Gönül Penceresi Rota Yayın Ali Saydam

Medya Denetimi Noam Chomsky Everest Yayınevi

Kamusal Alan Meral Özbek Hil Yayınları