Doç. Dr. Erkan Yüksel
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ülke gündemine damgasını vuran ve “Cumhuriyet mitingleri” adıyla anılan mitingler, Türkiye’de ülke çapında dağıtımı yapılan yaygın günlük gazetelerde nasıl yer aldı? Gazetelerin gündeminde hangi konular vardı; bunların arasında mitinglere nasıl ilgi gösterildi? Miting haberleri gazete sayfalarında nasıl yer buldu? Haberlerde hangi temalara değinildi? Hangi kişi ve kurumların adları geçti? En çok hangi sözcükler tekrarlandı? Haber ve köşe yazılarının tonu neydi?
Bu soruları Araş. Gör. Pelin Öğüt, Araş. Gör. Onur Bekiroğlu ve Araş. Gör. Çağdaş Ceyhan ile bütünleşik doktora programı öğrencisi Hüseyin Altunlu ve yükseklisans öğrencileri Seza Zerman ve Bahadır Ayhan ile birlikte içerik analizi uygulamasına dayalı olarak yanıtlamaya çalıştık. Elde ettiğimiz bulguları ise basın meslek ilkeleri, haber seçimini etkileyen unsurlar ve haber içeriklerini etkileyen unsurlar bağlamında irdeledik.
Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak olan derleme kitapta da “Cumhuriyet Mitinglerinin Yaygın Gazetelerde Yer Alış Biçimi Üzerine İçerik Analizine Dayalı Bir Değerlendirme” adıyla yer alacak olan bu çalışmayı kamuoyunun ilgisine sunuyoruz.