Ülkemizde siyasetin finansmanı konusu uzun yıllardır tartışma konusu olmakta ve ne yazık ki bu konuda daha açık ve şeffaf olunması çağrıları cevapsız kalmaktadır. Türk siyasetinin nasıl finanse edildiği konusunu araştıran Siyasal İletişim Enstitüsü araştırma stajyeri Müge Yüce, ilginç sonuçlara ulaştı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi genç arkadaşımızın bu incelemesini ilginize sunuyor, tüm siyasi partilerimizin siyasetin finansmanı konusunda gereken özeni göstermesini diliyoruz.

SİYASETİN FİNANSMANI SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Müge Yüce