Değerli Dostlarımız,
TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü’nün web sayfası sizlerin desteği ve ilgisi sayesinde kısa sürede cazibe merkezi haline geldi, yayınladığı makale, yorum ve araştırmaları çok geniş bir çevre tarafından yakından izlenmeye başlandı.

Enstitümüzün sitesine katkıda bulunan tüm değerli bilim adamlarımıza teşekkür ediyor, kıymetli desteklerinin artarak sürmesini diliyoruz.

Bu arada web sayfamızı yakından izleyen tüm dostlarımıza buradan açık bir çağrıda bulunuyor, onların da makale, yorum, analiz ve araştırmalarını sayfalarımızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz.

Başta üniversitelerimizde görev yapan akademisyenlerimiz olmak üzere, siyaset ve iletişim alanında çalışan uzmanlarımızı, siyasetçilerimizi, yüksek lisans ve doktora yapan araştırmacılarımızı Siyasal İletişim Enstitüsü’nün web sayfasına entelektüel katkı yapmaya, birikimlerini kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz.

Çalışmalarınızı bize şu mail adresleri vasıtasıyla iletebilirsiniz:

siyasaliletisim@gmail.com
abdullahozkan@ttmail.com
siyasaliletisimenstitusu@gmail.com
info@siyasaliletisim.org

Ülkemizde milli iradenin ve demokrasi kültürünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Enstitümüze vereceğiniz desteğin aydınlık yarınlarımızın inşa edilmesine önemli katkılarının olacağını bilmenizi isteriz.

Dr. Abdullah Özkan
TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü