A&G Araştırma şirketinin Habertürk televizyon kanalı için yaptığı “kurumlara güven” araştırmasından ilginç sonuçlar çıktı. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında Türk halkının kurumlara yönelik güveninin son aylarda ciddi oranda düştüğü görülüyor. Daha önceki araştırmalarda Türk halkının en güvendiği kurum olarak Türk Silahlı Kuvvetleri çıkıyordu; A&G şirketinin araştırmasından da halen TSK’nın en güvenilir kurum olduğu görülüyor.

Türk halkı araştırma sonuçlarına göre %78.6 ile en çok TSK’ya, ardından %60.8 ile polise, %58.3 ile yargıya, %54 ile Cumhurbaşkanına, %53.6 TBMM’ye ve %46.4 ile de Başbakana güveniyor.

Güvenilirlik sıralamasında askere ve polise olan güvenin yargı, Meclis, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın önüne geçmesi dikkat çekiyor. Daha önceki güven araştırmalarında yargıya güven yüzde 80’ler düzeyinde iken bu araştırmada yüzde 60’ın altına düştüğü görülüyor. Kamuoyunda son aylarda yargı üzerinden yapılan tartışmaların bu kurumun itibarını zedelediği ve güvenilirliğine zarar verdiği anlaşılıyor.

Milli iradenin temsil yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı halkın güveninin azalması da ülkemizin demokratikleşme çabaları açısından kaygı verici olarak değerlendirilmelidir. Halkın neredeyse yarısının Meclis’e karşı güvensizlik ifade etmesinin üzerinde mutlaka durulmalı, halkın kaygılarını giderecek, güvenini yeniden sağlayabilecek adımlar yeni yasama dönemi başlar başlamaz atılmalıdır.
 
Çünkü Meclis’in itibarını koruması, halkın güvenini tesis etmesi, ülkemizin demokrasi, özgürlükler ve insan hakları konusundaki vizyonu için büyük önem arz etmektedir.

“Kurumlara güven” araştırmasından çıkan sonuçlar, ülkemizin stratejik önem taşıyan tüm kurumlarını “şapkalarını önlerine koyup düşünmeye” sevk etmelidir. Hele ki Cumhurbaşkanlığı gibi ülkemizin en önemli kurumuna karşı halkın güveninin %54’te kalması, mutlaka bir yerlerde bir şeylerin yanlış yapıldığının göstergesi olarak değerlendirilmeli ve gecikmeden gerekli önlemler alınmalıdır.